Pediatr Lovosice - MUDr. Jiří Kožíšek

Naše péče


Jakou péči pro dítě poskytujeme
Pediatrie je obor, který se zabývá péčí o dětské pacienty od narození do dne předcházejícímu věku 19 let. Hranice se může někde lišit, ale jsou pro to odůvodněné případy. Vašemu praktickému lékaři se tak pro malé pacienty říká – pediatr. Dětský lékař Lovosice, který profesi vykonává zodpovědně je atestovaný a péči poskytuje na úrovni primární, sekundární, ale i terciální. Každá tak zahrnuje jiný úsek péče, který je stanoven obecným schématem. V praxi praktického lékaře se setkáme nejčastěji se složkou preventivní, sekundární a terciální péče.

Primární péče zahrnuje prevenci proti vzniku a propuknutí choroby s klinickými příznaky – je to zejména očkování, které předchází dětským nemocem. Máme jasně daná věková období, kdy očkujeme vakcínami, přeočkováváme, atp. Děti si zveme zvlášť, abychom tak přerušili cestu možné nákazy od nemocných dětí sedících v čekárně. Následně se o děti postará pediatr Lovosice.

Také zajišťujeme screening – cílené vyhledávání rizikových skupin dětí, např. vrozené vývojové vady, které dítě získalo před nebo po narození. Sledujeme vývoj dítěte, pravidelně ho vážíme a měříme, existují speciální grafy a tabulky, do kterých jsou údaje vpisovány. Podle jednotlivých percentilů se zjistí odchylky od normálního vývoje. Spolupracujeme s rodinou, zjišťujeme sociální zázemí, zda je pro něj vhodné domácí ošetření či nikoliv, atd. V podstatě jde o to, aby se dítě rozvíjelo správným směrem, ať je to z hlediska fyzického, tak psychického, ale i sociálního.

Sekundární péče již směřuje k diagnostice a léčbě daného onemocnění. Nejčastější dětské choroby, mezi něž patří záněty horních a dolních cest dýchacích, zbytnělé mandle, průjmy, vyrážky, neštovice, spála, zarděnky, spalničky, atp. vyžadují lékařské ošetření. Choroby jsou to snadno léčitelné, ale jejich propuknutí musí být zaznamenáno včas. U dětí se totiž nemoci mohou projevit pod zvláštním klinickým obrazem, které nemusí na choroby poukázat včas. Dítě je malátné, trpí nechutenstvím, má zvýšenou teplotu, polehává a celkově neprospívá. Raději nechte své dítě vyšetřit i s prvotními netypickými příznaky, protože ze zdánlivě vypadající chřipky se o ni nemusí ve skutečnosti vůbec jednat. Malé děti, které jsou náchylnější k nemocem a teprve se jim vyvíjí imunita, ji tímto způsobem do jisté míry i budují a posilují tím, že se s onemocněním setkají. Neexistuje dítě, které by neonemocnělo, ale je důležité včas dítě začít léčit – MUDr. Jiří Kožíšek, dětský doktor Lovosice, mudr.jirikozisek@seznam.cz.

U nás léčíme pacienty podle standardů, bezbolestně a účelně. Upřednostňujeme léčbu v domácím ošetření, pokud to stav dítěte dovoluje. Děti s chronickými nemocemi sledujeme a pravidelně zveme – zkráceně péče terciální.

MenuMUDr. Jiří Kožíšek

praktický dětský lékař v Lovosících
Adresa:
Školní 1
410 02 Lovosice

tel.: 416 53 24 22
mudr.jirikozisek@seznam.cz